Motie Naams­ver­an­dering van nako­me­lingen van tot slaaf gemaakten


8 juli 2021

Motie 185/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • Veel Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een Nederlands klinkende achternaam hebben die hen herinnert aan het slavernijverleden.;
 • Mensen die hun achternaam willen veranderen 835 euro moeten betalen.;
 • Mensen die hun naam willen veranderen hieraan voorafgaand een psychologisch onderzoek moeten ondergaan om aan te tonen dat er echt geleden wordt onder de naam;
 • Uit onderzoek gebleken is dat het bestuur, burgers en instituties van Utrecht direct en indirect hebben aangezet tot, geïnvesteerd in en geprofiteerd van koloniale exploitatie en op slavernij gebaseerde productiesystemen in Amerika, Afrika en Azië.

Overwegende dat:

 • Het onmenselijk is dat Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, die afstammen van tot slaaf gemaakte mensen, dagelijks moeten lijden onder hun achternaam.
 • Een psychologisch onderzoek te moeten ondergaan om aan te tonen dat je echt hinder ondervindt van je achternaam belastend en denigrerend is;
 • Afstammelingen van slaven moeten worden bijgestaan in het opnieuw eigenen en uitdragen van hun oorspronkelijke identiteit;
 • Niet iedere afstammeling van een tot slaaf gemaakte mens beschikt over voldoende middelen om zijn/haar slavennaam af te kopen.

Draagt het college op:

 • Samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij het Rijk te gaan pleiten voor afschaffing van de kosten van een naamswijziging en voor afschaffing van het psychologisch onderzoek voor nakomelingen van
  tot slaaf gemaakte mensen waarmee ze moeten aantonen dat ze echt hinder ondervinden van hun achternaam;
 • Als gevolg van de resultaten van het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht, in aanloop naar mogelijke excuses, te verkennen wat de mogelijkheden zijn om als gemeente Utrecht tegemoet te komen aan de kosten die Utrechtse nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen moeten maken om hun achternaam te veranderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mahmut Sungur, DENK
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Mohammed Saiah, D66
Rick van der Zweth, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, VVD