Motie Utrechtse duurzame beker pilot


8 juli 2021

Motie 226/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

1. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de implementatie van de Europese SUP (Single Use Plastics) richtlijn werkt;

2. Bij het Raadsvoorstel Grondstoffennota de motie Afvalpreventieplan is aangenomen;

3. Minder afval beter is voor het milieu en hergebruiken van producten daaraan bijdraagt;

4. De pilot ‘Cup Life’ van afgelopen najaar succesvol is geweest, deelnemers en klanten enthousiast waren over deze pilot en sinds januari de Container Box als pilot is gestart;

5. In Wageningen succesvol een deposit-systeem met Billie Cup is gelanceerd waaraan 15 horecazaken meedoen;

6. In Leiden sinds 2019 Statiegeldbekers verplicht zijn en de campagne ‘laat me niet vallen’ hiervoor in het leven is geroepen.

Overwegende dat:

1. Mensen zelf nog wel eens hun eigen herbruikbare beker vergeten, en dat een deposit-beker-systeem dan een mooie oplossing is om gebruik van wegwerpbekers tegen te gaan;

2. Herbruikbare bekers niet alleen voor drank gebruikt kunnen worden, maar ook voor soep, ijsjes en eventueel afhaaleten;

3. Hergebruik van bekers afval voorkomt en daarmee ook afvalkosten kan verlagen;

4. Goed voorbeeld doet volgen en een boost vanuit de gemeente kan helpen om die stap te zetten.

Draagt het college op:

1. Een onderzoek te doen naar het starten van een pilot met een deposit-beker-systeem in Utrecht en hierover de raad in Q4 te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen