Motie Utrechtse duurzame beker pilot


8 juli 2021

Motie 226/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

1. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de implementatie van de Europese SUP (Single Use Plastics) richtlijn werkt;

2. Bij het Raadsvoorstel Grondstoffennota de motie Afvalpreventieplan is aangenomen;

3. Minder afval beter is voor het milieu en hergebruiken van producten daaraan bijdraagt;

4. De pilot ‘Cup Life’ van afgelopen najaar succesvol is geweest, deelnemers en klanten enthousiast waren over deze pilot en sinds januari de Container Box als pilot is gestart;

5. In Wageningen succesvol een deposit-systeem met Billie Cup is gelanceerd waaraan 15 horecazaken meedoen;

6. In Leiden sinds 2019 Statiegeldbekers verplicht zijn en de campagne ‘laat me niet vallen’ hiervoor in het leven is geroepen.

Overwegende dat:

1. Mensen zelf nog wel eens hun eigen herbruikbare beker vergeten, en dat een deposit-beker-systeem dan een mooie oplossing is om gebruik van wegwerpbekers tegen te gaan;

2. Herbruikbare bekers niet alleen voor drank gebruikt kunnen worden, maar ook voor soep, ijsjes en eventueel afhaaleten;

3. Hergebruik van bekers afval voorkomt en daarmee ook afvalkosten kan verlagen;

4. Goed voorbeeld doet volgen en een boost vanuit de gemeente kan helpen om die stap te zetten.

Draagt het college op:

1. Een onderzoek te doen naar het starten van een pilot met een deposit-beker-systeem in Utrecht en hierover de raad in Q4 te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Martijn van Dalen, VVD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Naamsverandering van nakomelingen van tot slaaf gemaakten

Lees verder

Motie Burgerberaad klimaatcrisis en energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer