Motie Actieplan Star­ters­huis­vesting


3 juli 2014

Motie 74/2014

De gemeenteraad van Utrecht bijeen in vergadering op donderdag 3 juli, ter behandeling van de voorjaarsnota

Constaterende dat:

  • Utrecht een groot tekort heeft aan starterswoningen.
  • Het college de ambitie heeft om meer starterswoningen te realiseren.
  • Het college geen plan van aanpak formuleert voor het uitvoeren van deze ambitie en ook geen concrete doelstellingen formuleert voor het aantal starterswoningen dat in de komende periode dient te worden gerealiseerd.
  • Dat het Actieplan Studentenhuisvesting een goede wijze is gebleken om ook echt meer studentenkamers te realiseren

Overwegende dat:

  • De vele jonge hoogopgeleide mensen in Utrecht een grote aantrekkingskracht hebben op kennisbedrijven en zo voor werkgelegenheid zorgen, maar nu vaak gedwongen naar andere steden moeten verhuizen
  • Ambitie zich dient te vertalen in concrete plannen en doelstellingen.
  • Concrete plannen en doelstellingen zichtbaarheid geven aan de ambitie en de Raad de mogelijkheid geven toezicht te houden op de voortgang.
  • In het Actieplan Studentenhuisvesting ook enkele passages over starterswoningen zijn opgenomen, maar deze duidelijk een ondergeschoven kindje zijn en de twee verschillende categorieën woningen in de realisatiecijfers op één hoop worden gegooid.

Draagt het college op:

  • De ambitie om meer starterswoningen te realiseren en de wijze waarop vast te leggen in een Actieplan Startershuisvesting.
  • Over de uitvoering van het Actieplan Startershuisvesting jaarlijks te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, CDA

Tegen

VVD, GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Gemeentedak zoekt zonnepanelen

Lees verder

Motie Stadsbrede visie op studentensport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer