Motie Alle tredes tegelijk


11 mei 2023

Motie 111/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 en 16 mei 2023, ter bespreking van het agendapunt Huisvesten kwetsbare Utrechters.

Constaterende dat:

1. De nood voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen zeer hoog is;

2. Het sociaal domein deels vastloopt omdat er onvoldoende mogelijkheden voor uitstroom zijn;

3. Het college werkt met verschillende ‘tredes’ van interventies en deze volgordelijk wil inzetten wanneer nodig;

Overwegende dat:

1. De nood te hoog is om sommige opties niet (helemaal) of pas later uit te voeren;

2. Het wenselijk is daarom alles tredes tegelijk in te zetten en zo de nood proberen te ledigen;

3. Er doorgezocht moet worden naar andere manieren om bij te sturen, zoals het hanteren van een kostendelersbonus (passend bij trede 3 benutten woonvoorraad) en andere suggesties genoemd in het commissiedebat;

Draagt het college op:

1. In te zetten op alle tredes tegelijk en hier geen volgordelijkheid in te hanteren;

2. Te blijven zoeken naar extra maatregelen die kunnen helpen;

3. Periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad over de effectiviteit van de genomen tredes, nieuw te nemen maatregelen en de ontwikkeling van het tekort.

En gaat over tot de orde van de dag

Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Rik van der Graaf, CU
Annemarijn Oudejans, S&S
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Stevie Nolten, Bij1
Mahmut Sungur, DENK


Status

Ingediend

Voor

Tegen