Motie behoud bestaand groen als uitgangspunt bij ruim­te­lijke ontwik­ke­lingen


11 juli 2019

Motie 171/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • Het de standaard lijkt te zijn dat bij bouwrijp maken alle bomen (en struiken) worden verwijderd;
  • Bij bouwplannen en andere stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen dan pas in een latere fase openbaar groen of tuinen worden toegevoegd;

Overwegende dat:

  • Behoud van groen duurzamer is dan verwijdering en nieuwe aanleg;
  • Behoud van bestaand groen eraan kan bijdragen dat schuilmogelijkheden voor vogels en andere dieren blijven bestaan;

Draagt het college op:

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, het bestaande groen als uitgangspunt te nemen;
  • Met ontwikkelaars en aannemers altijd te overleggen over en aan te dringen op de inpassing van bestaand groen;
  • Bij bouwrijp maken niet meer standaard uit te gaan van alle groen verwijderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Susanne Schilderman, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring!

Lees verder

Motie GF-inzamelen in de Binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer