Motie GF-inzamelen in de Binnenstad


11 juli 2019

Motie 177/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Het een gemeentelijke taak is om het huishoudelijk afval inzamelen, waaronder het GF-afval;
 • De gemeente Utrecht in deze Voorjaarsnota ambities uitspreekt voor een circulaire economie;
 • Het bronscheiden van GF een groot milieurendement in de recyling kan opleveren.
 • Binnenstadsbewoners worden uitgesloten van het inzamelen van organisch afval omdat voor hen besloten is dat hun woningen ongeschikt zijn;

Overwegende dat:

 • Steeds meer bewoners, ook in de binnenstad, uit duurzaamheidsmotieven hun GF willen scheiden;
 • Het een mogelijkheid is dat de Binnenstadse inzamelfrequentie van het restafval van 2x per week teruggebracht naar 1x per week, wat een kostenreductie oplevert die kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing of budget voor meer innovatie, maar dat dit sowieso nader bekeken moet worden;
 • Aparte GF-inzameling in de binnenstad niet eenvoudig zal zijn, vanwege de beperkte ruimte in gestapelde bouw & oude huizen, de mogelijke stankoverlast en de Wet Markt en Overheid;
 • Het college het GF-afval (ook wel SWILL geheten) van horecaondernemingen in de binnenstad laat ophalen per boot over de Oudegracht en dat het technisch mogelijk is om middels de SWILL-boot ook het GF-afval van bewoners in te zamelen;

Roept het college op:

 • Te onderzoeken ​hoe het organische afval van de bewoners van de Binnenstad weer kan worden opgehaald, en daarbij in elk geval
  - De ervaringen uit den lande met GF-inzameling in de hoogbouw op een rij te zetten en na te gaan welke oplossingen passend en relevant zijn voor de Utrechtse binnenstad;
  - Via bestaande kanalen de interesses en deelnamebereidheid van bewoners, alsook hun ideeën en suggesties voor een succesvolle uitvoering, te peilen;
  - Te kijken welke rol de SWILL-boot ​hierbij kan spelen voor inwoners aan en om de Oudegracht;
 • Hiervoor beleid te ontwikkelen en dat zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen, en dan uiterlijk bij de nieuwe nota Afval is Grondstof.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Erwin Virginia, GroenLinks
Bülent Isik, PvdA
Eva Oosters, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, Denk, D66, PvdA, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, CU

Lees onze andere moties

Motie behoud bestaand groen als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen

Lees verder

Motie Iedereen een groen dak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer