Motie Iedereen een groen dak


11 juli 2019

Motie 172/2019 - aangehouden omdat de wethouder zei dat er eind dit jaar nog een evaluatie komt

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

  • Utrecht een subsidie kent voor het aanleggen van een groen dak;
  • Deze subsidie alleen geldt bij een dak dat groter is dan 20m2;
  • Hierdoor veel Utrechters verplicht worden de subsidie samen met buren aan te vragen (gezien bijna niemand een dak heeft dat groter is dan 20m2);

Overwegende dat:

  • De subsidie een succes is en het uiteraard mooi is als het lukt om samen met je buren een aanvraag te doen, maar het ook mogelijk moet zijn om een aanvraag individueel in te dienen;
  • Om onder andere hittestress te verminderen en wateroverlast te voorkomen we meer groene daken nodig hebben;
  • Op relatief kleine daken mensen wel al zonnepanelen kunnen plaatsen;
  • De combinatie van groene daken en zonnepanelen bijdraagt aan een betere energieopwekking. Dit maakt groene daken nog aantrekkelijker;

Roept het college op om:

  • Vanaf 2020 de subsidie voor groene daken ter beschikking te stellen aan groene daken vanaf een oppervlakte van 3m2;
  • Na 1 jaar te evalueren of het tot meer aanvragen heeft geleid en of er meer subsidie bij moet.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie GF-inzamelen in de Binnenstad

Lees verder

Motie instrumenten Amateurkunst Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer