Motie Behoud laag­ge­schoold werk binnen de gemeente Utrecht


3 juli 2014

Motie 45/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

constaterende dat

 • De werknemers bij gemeenten, dus ook die in Utrecht, al jaren in koopkracht achteruit gaan t.o.v. andere werknemers (verschil over afgelopen 10 jaar is al 7%)
 • Met name medewerkers in de laagste loonschalen met moeite het hoofd boven water kunnen houden, omdat zij weinig hebben kunnen sparen en dus weinig kunnen opvangen van de koopkrachtdaling;
 • Hierdoor armoedeval problematiek ontstaat;
 • Er steeds meer werkgelegenheid in de onderste loonschalen verdwijnt;
 • De gemeente Utrecht wel een maatschappelijke voorbeeldrol als werkgever heeft om mensen aan het werk te houden of aan het werk te helpen (mensen met een arbeidsbeperking en werkloze jongeren);
 • Een toenemend deel van de medewerkers met een payroll constructie wordt aangenomen;
 • Door de payroll constructie een deel van de medewerkers niet dezelfde rechten heeft als anderen;
 • Hierdoor een onwenselijke tweedeling ontstaat tussen werknemers;
 • In Utrecht deze tendens hard groeit In het bijzonder bij bepaalde diensten;
 • Na de recente staking de onderhandelingen weer gestart zijn;
 • Utrecht ook aan de onderhandelingstafel zit.

Overwegende dat

 • Het college een goede werkgever wil zijn voor al haar medewerkers;
 • Het kabinet bezig is om de payroll constructies aan banden te leggen;

Verzoekt het college:

 • Laaggeschoold arbeid (loonschalen 1 tlm 5) in dienst van de gemeente Utrecht te beschermen tegen payroll constructies en andere verslechteringen van hun arbeidspositie

En gaat over tot orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SP, GL, Stadsbelang, S&S

Tegen

CDA, VVD, D66