Motie Bespaar stook­kosten door CV-ketel in te stellen en water­zijdig inregelen van radi­a­toren


12 november 2015

Motie 183/2015

De gemeenteraad van Utrecht, op donderdag 12 november 2015 ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • 30% energiebesparing en 20% duurzame energie zijn onderdeel van het college doelstellingen,
 • Bij nieuwbouw en renovatie of tussentijds onderhoud of vervanging alle ketels en radiatoren geplaatst worden met fabrieksinstellingen
 • 80% van de CV-ketels staat verkeerd ingesteld.
 • Heel veel bewoners hogere naheffingen ontvangen van duizenden euro’s

Overwegende dat

 • Door het afstellen van CV-ketel en waterzijdig inregelen bespaar je in de orde van 20% stookkosten, daarmee creëer je lagere woonlasten voor de bewoners,
 • Beter wooncomfort voor de bewoners,
 • Minder CO2 uitstoot, daarmee draagt het bij aan de college duurzaamheidsdoelstellingen
 • Draagt bij aan verlaging van onderhoudskosten van de installaties.
 • Na het uitvoeren van deze maatregelen een eerlijker verdeling krijgt van de warmtekosten bij stadsverwarming.

Verzoek het college:

 • het instellen van CV-ketel en waterzijdig inregelen van de radiatoren op te nemen in de nieuwe prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties,
 • ervoor te zorgen dat bij nieuwe bouwprojecten en renovatie het optimaliseren van CV-ketel en waterzijdig inregelen standaard werkwijze wordt,
 • met een voorstel te komen hoe hier op kan worden toegezien.
 • bij bestaande woningen tijdens het (jaarlijks) onderhoud CV ketel optimalisatie en het waterzijdig inregelen wordt gecontroleerd en zo nodig dit als nog wordt uitgevoerd.
 • Met een voorstel te komen op welke wijze de bewoners en eigenaren van gebouwen geïnformeerd kunnen worden over de voordelen van het CV-optimalisatie en het waterzijdig inregelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik (PvdA), Eva van Esch (PvdD), S. Menke (S&S), M. Bollen (GL), M Sienot (D66)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, S&S, D66, GL, VVD, CU, CDA, SBU

Tegen

SP