Motie Schone straten minder onvei­ligheid


12 november 2015

Motie 177/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 12 november 2015

Constaterende dat:

  • De kwaliteit van de openbare ruimte een bepalende ruimtelijke factor is die de veiligheidsbeleving in de openbare ruimte beïnvloedt.1
  • Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid ziet een verband tussen ervaren verloedering en veiligheidsgevoelens.2
  • Er gebieden in de stad zijn waar er een hoog onveiligheidsgevoel is.

Overwegende dat:

  • In de gebieden met een hoog onveiligheidsgevoel meer tegen verloedering moet worden gedaan om de veiligheidsbeleving te verbeteren maar hier eerder geen geld voor was.
  • De wethouder voornemens is de succesvolle aanpak van het centrum waar een hoger kwaliteitscijfer schone openbare ruimte wordt gerealiseerd dan in omliggende wijken (een 7 ipv een 6 gemiddeld). Uit te breiden naar andere gebieden van de stad.4
  • De wethouder dus middelen heeft gevonden om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren in andere gebieden dan het centrum. Maar deze wil inzetten op winkelcentra en omgeving.4
  • In gebieden met een hoog onveiligheidsgevoel vaak minder sociale cohesie en participatie is.

Draagt het college op:

  • Bij het uitrollen van de succesvolle werkwijze bij het schoonhouden van het centrumgebied, prioriteit te geven aan gebieden met een hoog onveiligheidspercentage en niet per definitie winkelcentra.

En gaat over tot de orde van de dag

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bulent Isik, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Arjan Kleuver, D66
Michel Eggermont, SP


Status

Aangenomen

Voor

S&S, PvdD, PvdA, CDA, D66, SP, CU, SBU

Tegen

VVD