Motie Fiet­sen­rekken conform poli­tie­advies


12 november 2015

Motie 176/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag, 12 november ter behandeling van de programmabegroting 2016,

Constaterende dat

  • Het college de doelstelling heeft het aantal fietsdiefstallen in de gemeente naar beneden te brengen
  • De politie en ook de gemeente zelf het advies geven om de fiets aan de vaste wereld te bevestigen om diefstal te voorkomen[1]
  • Steeds meer fietsparkeergelegenheden in de gemeente worden ingericht op een wijze die bevestiging aan de vaste wereld onmogelijk maakt, zoals door middel van fietsvakken of stallingstypen waar geen kettingslot doorheen gehaald kan worden. Dit met het idee het kort stallen van fietsen te stimuleren.

Overwegende dat

  • Het onwenselijk is dat de beleidsdoelstelling van het verminderen van het aantal fietsdiefstallen tegengewerkt wordt door ander gemeentebeleid.
  • In het actieplan ‘Utrecht Fietst’ zelf ook al geconcludeerd wordt dat fietsvakken die bedoeld zijn voor kort parkeren merendeels gebruikt worden door fietsen die er dagenlangstaan en zo dus niet bijdragen aan het korter stallen van fietsen[2]

Draagt het college op:

  • Alle fietsparkeervoorzieningen in de stad zodanig in te richten dat de fiets op gemakkelijke wijze ‘aan de vaste wereld’ bevestigd kan worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voorde Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie

[1] www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/inbraak-en-diefstal

[2] Actieplan ‘Utrecht Fietst 2015-2020’ pagina 34


Status

Verworpen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, VVD

Tegen

GroenLinks, PvdA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66

Lees onze andere moties

Motie Schone straten minder onveiligheid

Lees verder

Motie Utrecht Jeugdloonvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer