Motie Betrek de buurt


8 februari 2018

Motie 9/2018

De raad van de genneente Utrecht in vergadering bijeen op donderdag 8 februari 2018 ter bespreking van het raadsvoorstel Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER),

Constaterende dat:

  • De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone een grote impact zullen hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omliggende buurten;
  • Toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone ook een beroep zullen doen op de voorzieningen en infrastructuur in de omliggende buurten;

Overwegende dat:

  • We de Merwedekanaalzone samen maken;
  • Bewoners uit Rivierenwijk hun zorgen hebben uitgesproken over de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone;
  • De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone risico's, maar ook kansen, bieden voor de omliggende buurten;
  • Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de omliggende buurten op zoek zijn naar een nnanier om hun stem een plek te geven in de discussie over de toekomst van de Merwedekanaalzone;

Draagt het college op:

  • Bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie per stap expliciet inzichtelijk te maken wat de concrete gevolgen zijn voor de omliggende buurten;
  • Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de omliggende buurten te betrekken bij de vervolgstappen in het proces en ze daar actief voor te benaderen;
  • De raad voor 1 april te informeren hoe de omliggende buurten een stem krijgen in het vervolgproces en hoe hun betrokkenheid concreet wordt vormgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dimitri Gilissen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen