Motie Bevorder sociale veiligheid in het nacht­leven


22 juni 2023

Motie 185/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van De Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur

Constaterende dat:

  1. De Utrechtse Nachtvisie als een van de belangrijkste ambities heeft dat iedereen die dat wil, zich welkom voelt in de Utrechtse nachtcultuur
  2. De Nachtvisie stelt dat nachtcultuur meer is dan uitgaan; het vormt voor velen een safe space, waar ze wel kunnen zijn, wie ze overdag niet kunnen zijn, vrij van de normen van de mainstream.
  3. Veilig uitgaan betekent onder meer dat bezoekers ongehinderd zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen uiten zoals ze willen en geen discriminatie, agressie en grensoverschrijdend gedrag ondervinden
  4. In de Nachtvisie een ambitie wordt uitgesproken om samen met de nachtsector te kijken hoe ongewenst gedrag beter gesignaleerd en voorkomen kan worden

Overwegende dat:

  1. Een deel van de bezoekers van het Utrechtse nachtleven zich (nog) niet veilig voelt, wat wordt beaamt tijdens verschillende gesprekken met de sector
  2. Gemeentelijk beleid op gebied van veiligheid zich niet richt op sociale veiligheid op de dansvloer
  3. Veel clubs, feesten en evenementen op eigen initiatief al maatregelen treffen om ongewenst gedrag te voorkomen, maar dit geen vereiste is vanuit de gemeente

Draagt het college op:

  1. Aanvullend op de Nachtvisie een plan van aanpak te formuleren op het gebied van sociale veiligheid in het Utrechtse nachtleven, samen met de nachtsector, gemarginaliseerde gemeenschappen in de stad en anti-discriminatie- en belangenorganisatie(s)
  2. De uitwerking van dit uitvoeringsplan proactief aan de raad te zenden.

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ruud Maas, Volt


Status

Overgenomen

Voor

Tegen