Motie Bezui­ni­gings­pakket apart presen­teren


11 juli 2019
Motie 149/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019 en bijbehorende raadsvoorstellen,

Constaterende dat

1. Het college een bezuinigingstaakstelling van 9 miljoen in 2021 en 13 miljoen structureel in de voorjaarsnota heeft opgenomen,
2. Het college voorstelt om daar bij de begroting 2020 voorstellen voor te presenteren,

Overwegende dat

1. Een bezuiniging van 13 miljoen — bovenop andere maatregelen — een flinke impact zal hebben,
2. Een besluit over het bezuinigingspakket niet per se gelijktijdig met de begroting genomen hoeft te worden,
3. De gemeenteraad in het najaar ook goed moet kunnen spreken over de begroting van 2020 en niet alleen over maatregelen voor 2021 en verder,

Verzoekt het college

Het bezuinigingspakket voor 2021 en verder in een apart voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, gelijktijdig met de begroting voor 2020, zodat de raad zelf kan besluiten over de wijze en het moment van behandeling.

Sander van Waveren (CDA)
Maarten van Heuven (PvdD)
Eva Oosters (S&S)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, S&S, CDA

Tegen

PVV, SP, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD