Motie Geen NRU, maar groen in de stad


11 juli 2019

Motie 173/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

 • Het college 11,7 miljoen euro uittrekt voor de verbreding van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU);
 • Die verbreding gepaard gaat met de kap van 1200 bomen en 30.000 extra autobewegingen per dag;
 • De begroting van de werkzaamheden nu al onder druk staat en dat alle drie de door de raad gewenste onderdoorgangen niet gerealiseerd worden;
 • De kosten van de NRU ongetwijfeld alleen maar zullen stijgen doordat de bouwmarkt totaal overspannen is;

Overwegende dat:

 • Nog steeds niet is aangetoond dat verbreding van de NRU daadwerkelijk zorgt voor een betere luchtkwaliteit in de hele stad;
 • Overvecht bekend staat als een ongezonde wijk, en dat verbreding van de NRU zorgt voor extra negatieve invloeden;
 • Er in de hele stad groene uitdagingen zijn, bijvoorbeeld dat Daalsepark volgebouwd moet worden om 1 miljoen euro te verdienen en er geen budget beschikbaar is om Rotsoord en Noordwest te vergroenen;

Spreekt de mening uit dat:

 • De verbreding van de NRU niet bijdraagt aan het Utrechtse ideaal van gezond stedelijk leven en daarmee een ongewenst project is;

En draagt het college op:

 • Planvorming voor de NRU stop te zetten, en de gemeentelijke bijdrage van 11,7 miljoen euro, na aftrek van reeds gemaakte kosten, in te zetten voor projecten die wel bijdragen aan de groene en gezonde stad die Utrecht wil zijn;
 • Aan de gemeenteraad voor te stellen aan welke groene projecten het overgebleven NRU-budget uitgegeven kan worden;
 • En dit aan de raad te presenteren bij de Programmabegroting 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD