Motie Schiet op met verduur­zaming festivals en evene­menten


11 juli 2019

Motie 175/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

  • In Utrecht veel festivals en evenementen plaatsvinden die vaak leuk zijn maar ook schadelijke effecten hebben voor omwonenden, dieren, natuur en klimaat;
  • Verduurzaming van festivals en evenementen door dit college stelselmatig doorgeschoven wordt naar de locatieprofielen;
  • De locatieprofielen pas eind 2019 gereed zijn, en mogelijk pas per 2021 in werking treden, en dat in verspreide concept-locatieprofielen nog veel te weinig concreets staat over verduurzaming;

Overwegende dat:

  • Alle festivals en evenementen, ongeacht hun locatie, stappen kunnen zetten op het gebied van verduurzaming, zeker als het gaat om het gebruik van wegwerpplastic en dieselaggregaten en het scheiden en voorkomen van afval;
  • Het daarom niet nodig is om verduurzaming te koppelen aan locatieprofielen;

Draagt het college op:

  • Het onderwerp duurzaamheid los te koppelen van de locatieprofielen en te komen met voorschriften voor festivals en evenementen die wegwerpplastic en dieselaggregaten tegengaan en een betere afvalscheiding mogelijk maken;
  • Beleid hiertoe in het najaar te presenteren aan de raad, met als doel dat dit in werking treedt per 1 januari 2020;
  • Hierbij ook positieve prikkels in te zetten door organisatoren die de duurzame overstap willen maken zoveel mogelijk te faciliteren en anderszins te belonen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, CU, D66, PvdA, VVD