Motie Blijf Utrechtse lokale media ontwik­kelen


19 september 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Subsidie licentie lokale omroep Utrecht,

Constaterende dat:

  1. Het college voorstelt het advies van de commissie Daalmeijer te volgen en dit advies de basis is voor het voorliggende voorstel;
  2. Met dit advies een nieuwe start wordt gemaakt met de ontwikkeling van lokaal mediabeleid;
  3. Onderdeel van het advies van de commissie Daalmeijer is dat bij de ontwikkeling van nieuwe lokaal mediabeleid sprake moet zijn van een groeimodel;
  4. Het Rijk er naar streeft om de financiering van de lokale media in 2025 over te nemen;

Overwegende dat:

  1. Er de komende jaren een unieke kans ligt om het lokale media beleid verder te ontwikkelen en vorm te geven in lijn met de ontwikkeling van de stad;
  2. Met de ontwikkeling van een sterke herkenbare lokale omroep een goede uitgangspositie wordt geboden voor het moment dat er sprake zal zijn van Rijksfinanciering;

Draagt het college op:

  1. De nieuwe start met het lokale mediabeleid daadwerkelijk te zien als een groeimodel;
  2. Te investeren in, en ruimte te bieden voor, de verdere ontwikkeling van de Utrechtse lokale media in overleg met de betrokken partners;
  3. Daarbij gebruik te maken van onafhankelijk advies en evaluatie;
  4. De raad jaarlijks te informeren over verdere ontwikkeling en mogelijke bijsturing;

En gaat over tot de orde van de dag.


Bert van Steeg, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteit in alle deelgebieden Rondje Stadseiland

Lees verder

Motie Vuurwerk en de jaarwisseling 2022/2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer