Motie Vuurwerk en de jaar­wis­seling 2022/2023


13 oktober 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022

Constaterende dat:

 1. Er een landelijk verbod is op het afsteken van knalvuurwerk maar dat siervuurwerk nog mag worden afgestoken door particulieren;
 2. Ook het afsteken van siervuurwerk gepaard gaat met ongelukken, verwondingen, schade aan openbare orde, milieuvervuiling en stress en overlast voor mens en dier;
 3. Het aantal inwoners dat voorstander is voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk op de avond van oud & nieuw steeds verder groeit, volgens de Enquête Jaarwisseling 2020/2021 zelfs driekwart als er ook alternatieven voor vuurwerk georganiseerd worden zoals (kleinschalige) vuurwerkshows, livemuziek en aftelmomenten;

Overwegende dat:

 1. Er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk maar dat gemeentes wel zelf tot een verbod kunnen overgaan en dat grote gemeentes als Amsterdam en Rotterdam dat al gedaan hebben;
 2. Een lokaal vuurwerkverbod niet meer te realiseren is voor dit jaar maar dat Utrecht wel een volgende stap kan zetten op weg naar een plezierige jaarwisseling voor iedereen;
 3. Het aantal vuurwerkvrije zones nu ongeveer aan de max zit, maar dat er zeker meer ruimte is als het systeem omgedraaid wordt naar ‘geen vuurwerk tenzij’;

Draagt het college op:

 1. Het aantal vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2022/2023 zodanig op te rekken dat nergens meer in Utrecht vuurwerk afgestoken mag worden door consumenten, behalve op door het college aangewezen plekken, waarbij idealiter in alle tien de wijken één of meer vuurwerkzones komen, en dat op die plekken voorzien wordt in (kleinschalige) vuurwerkshows, aftelmoment, livemuziek, horeca en/of andere leuke dingen die op die plekken mogelijk zijn;
 2. Voor het organiseren van de leuke alternatieven samenwerking te zoeken met verenigingen, ondernemers en dergelijke en dekking hiervoor te vinden in het evenementenfonds, initiatievenfonds en dergelijke;
 3. Breeduit in de gemeente te communiceren over waar deze jaarwisseling wel en niet vuurwerk mag worden afgestoken;

En gaat over tot de orde van de dag

 • Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
 • Mahaar Fattal, GroenLinks
 • Ruud Maas, Volt
 • Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
 • Gert Dijkstra, EenUtrecht
 • Annemarijn Oudejans, Student & Starter
 • Mahmut Sungur, Denk
 • Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, GroenLinks, S&S, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)