Motie Bomen sparen door andere bouw­blokken


25 november 2021

Motie 414/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van Ivoordreef,

Constaterende dat:

 1. Het college in voorjaar 2022 het bestemmingsplan voor de bouwplannen Ivoordreef aan de raad wil voorleggen;
 2. De plannen in de bouwenvelop leiden tot de kap van 126 en verplant van 16 bomen en daarmee vernietiging van de hoofdgroenstructuur op dit deel langs de Einsteindreef;
 3. Dit merendeels oude en waardevolle bomen zijn;
 4. De plannen in de bouwenvelop een mix van verschillende vormen, bouwhoogtes, woontypes en woonoppervlaktes voorstellen;
 5. De plannen voor Ivoordreef gebaseerd zijn op de Ruimtelijke Visie Overvecht (2005) en Gebiedsplan de Gagel (2009), maar er daarna (2018) het Groenstructuurplan is vastgesteld en anno 2021 de waarde van bomen voor biodiversiteit en klimaat veel urgenter is geworden;

Overwegende dat:

 1. De groenstrook langs de Einsteindreef van groot belang is voor de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden;
 2. De groenstrook langs de Einsteindreef deel uit maakt van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur en dat in 2018 bij raadsbesluit is vastgelegd;
 3. De groenstrook langs de Einsteindreef van grote waarde is voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat;
 4. Uit de plannen blijkt dat het niet mogelijk is de bomen en onderbeplanting gelijkwaardig te compenseren;
 5. Herziening van de plannen mogelijk tot een vertraging van 2,5 tot 3,5 jaar en tot hogere kosten kosten leidt, maar dit opweegt tegen de mogelijkheid de waardevolle bomen en groenstructuur te sparen;
 6. De sloop nog niet onomkeerbaar is, waardoor tijdens een vertraging een tijdelijke bestemming aan het pand en het terrein gegeven kan worden;

Draagt het college op:

 1. Totdat het bestemmingsplan is vastgesteld niet mee te werken aan plannen voor de Ivoordreef die ten koste gaan van de hoofdgroenstructuur en 142 bomen;
 2. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het plan aan te passen, uitgaande van het huidige programma, bijvoorbeeld door te schuiven met bouwblokken of hoger en minder bouwblokken, om zo meer bomen te behouden;
 3. De uitkomsten van dit onderzoek, inclusief alternatieve scenario’s, te delen met de raad zodat de raad kan besluiten of en welke aanpassing van de plannen opweegt tegen het behouden van de groenstructuur;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Horeca en evenementen Nedereindse Plas met respect voor flora en fauna

  Lees verder

  Motie Kappen met kappen tot bestemmingsplan is vastgesteld

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer