Motie Centrum: Hoe dan?


9 juli 2015

Motie 121/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2015, ter behandeling van het raadsvoorstel Toekomstvisie centrum fase 2 Stationsgebied,

Constaterende dat:

 • Het college van het stationsgebied een centrum wil maken;
 • Dit centrum moet concurreren met onze prachtige oude binnenstad
 • De enige aantrekkende werking die in het stuk genoemd wordt is: "Aan de boulevard komen functies in het thema 'kunst, cultuur, leisure & entertainment' met een publiek aantrekkende werking.";
 • Er in de toekomstvisie wel gesproken wordt over de richting waarin duurzaamheid ingevuld wordt maar niet in welke richting het centrum ingevuld wordt;

Overwegende dat:

 • Projecten waarbij nieuwe centra worden gebouwd bekend staan te floppen;
 • Wij geen Amsterdam Arena willen bouwen;
 • "Functies in het thema 'kunst, cultuur, leisure & entertainment" waarschijnlijk niet genoeg gaan zijn om het een aantrekkelijk centrum te maken;
 • Zonder een aantrekkende werking er weinig mensen komen;
 • Een centrum geen centrum is als er geen mensen komen;
 • Een nieuw gebouwde wijk waar weinig tot geen mensen op straat zijn onveilig kan voelen en kan zijn

Draagt het college op:

 • In de structuurvisie te verwerken hoe ze dit centrum willen realiseren die van het begin af aan aantrekkelijk en levendig is aantrek en hierin meenemen:
  - Wat de aantrekkende werking gaat zijn;
  - Wat de gebruikerstijden gaan zijn;
  - Hoe dit centrum zich tot de rest van Utrecht verhoudt qua concurrentie en qua vervoer heen en weer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Marleen Haage, PvdA
Sander van Waveren, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Over normen gesproken: de WNT

Lees verder

Motie Onderzoek nu al opties voor Diftar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer