Motie Stop CETA, mensen­rechten voor handel


14 november 2019

Motie 374/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• De Tweede Kamer binnenkort besluit over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada;
• Zonder toestemming van Nederland het CETA-verdrag niet volledig kan worden ingevoerd,

Overwegende dat:

• Investeringen van Canadese en ook Amerikaanse bedrijven, ook in Utrecht, middels CETA worden beschermd tegen lokaal overheidsbeleid dat hen benadeelt;
• Gemeenten, en dus ook Utrecht, een schadevergoedingsclaim kunnen krijgen via het speciale arbitragesysteem Investment Court System (ICS) dat is opgenomen in CETA,

• CETA de lokale beleidsruimte daarmee kan beperken;
• Maatregelen om huren betaalbaar te houden, zoals Actieplan Middenhuur, onderwerp kunnen worden van investeringsclaims, aangezien Canadese en Amerikaanse beleggers ook in Utrecht huizen en grondposities bezitten;
• Ook lokale initiatieven om de zorg betaalbaar te houden kunnen leiden tot claims, gezien het feit dat de geprivatiseerde zorg in handen kan komen van Noord-Amerikaanse investeerders;
• Het stellen van aanvullende eisen, zoals bijvoorbeeld een milieueffectrapportage, bij het verstrekken van vergunningen eveneens tot schadeclaims kunnen leiden;
• Ook de Utrechtse Provinciale Staten zich op 30 oktober jl. tegen CETA uitsprak,

Spreekt uit:

• Tegen dit CETA-verdrag te zijn,

En draagt het college op:

• De mening van de raad over te brengen aan de Tweede Kamer;
• Zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Mahmut Sungur, DENK
Rick van der Zweth, PvdA
Henk van Deún, PVV
Heleen de Boer, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

CDA, SBU, VVD