Motie Circulair bouwen


8 december 2016

Motie 252/2016

Constaterende dat:

 • Utrecht in 2050 compleet circulair wil zijn;
 • De gemeente op meerdere vlakken al bezig is om zelf circulair te werken;
 • Rijkswaterstaat aangeeft dat de branche van circulair bouwen gebaat is bij een signaal vanuit de overheid[1];
 • De circulaire economie gedefinieerd wordt als: “de circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardvernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardcreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft” [1].

Overwegende dat:

 • Circulair bouwen ook een wens vanuit de raad en dit college is;
 • Er in Amsterdam al positieve ervaringen zijn opgedaan met deze aanpak;
 • Het aannemelijk is dat circulair bouwen in de regio Utrecht tot een structurele banengroei van 1500 arbeidsplaatsen zal leiden [2];
 • Door een focus op circulair bouwen en slopen er zowel positieve resultaten in de nieuwe en de bestaande stad verwacht kunnen worden;
 • Circulair omgaan met materialen binnen sommige sectoren en toepassingen allang de norm is;
 • Circulair bouwen bijdraagt aan gezonde duurzame verstedelijking.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Circulair bouwen in Utrecht de norm moet zijn;
 • Wie niet aan deze norm kan of wil voldoen, dit gedegen en goed onderbouwd uit moet kunnen leggen.

Draagt het college op :

 • Deze voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij alle gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten;
 • Indien de gemeente grondeigenaar is circulair bouwen zwaar mee te laten wegen bij de tender/aanbesteding;
 • Indien de gemeente geen grondeigenaar is, projectontwikkelaars te vragen om te voldoen aan deze voorkeur en, indien dit niet mogelijk is, hen te vragen gedegen en goed onderbouwd toe te lichten waarom dit niet kan;
 • De Utrechtse gemeenteraad in te lichten wanneer er niet aan de voorkeur voor circulair bouwen voldaan kan worden en wat de redenen hiervan zijn, zodat we er van kunnen leren.

Susanne Schilderman, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekoper, GL

[1] Beleidsverkenning Circulaire Economie in de Bouw, publicatiedatum 18/12/2015, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
[2] www.usi.nl/uploads/media/578e2c06d4238/20160714-tno-rapport-def.PDF


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU

Lees onze andere moties

Motie 30% sociale huurwoning in Merwedekanaalzone

Lees verder

Motie Maak werk van voorlichting werk en inkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer