Motie Conciërge voor Utrechtse parken


8 juli 2021

Motie 153/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • Parken een belangrijke plek zijn voor jong en oud om te ontspannen;
 • De overlast in verschillende parken de afgelopen periode is toegenomen.

Overwegende dat:

 • Door onder andere de verdichting en corona de druk op de ruimte in parken steeds groter wordt;
 • Parken een belangrijke plek zijn voor zowel reuring als rust, voor zowel mens als dier;
 • Niet iedereen zich veilig voelt in parken;
 • Een vast gezicht in een park kan fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers en bewoners;
 • Het wenselijk is hiermee te experimenteren verspreid over verschillende parken in de stad;
 • De selectie van deze parken te maken op basis van behoefte en klachten van bewoners;
 • Er in 2020 al veel middelen die bestemd waren voor groenonderhoud, besteed zijn aan de inzet van extra verkeersregelaars en schoonmakers rond parken en informatieborden en cirkels in parken;
 • Financiering hiervoor te vinden in het programma openbare ruimte en groen, specifiek vanuit de kostenposten 'schoonhouden van de openbare ruimte' en 'handhaven van de algemene regelgeving', waarbij de middelen voor onderhoud van het groen ontzien worden.

Draagt het college op:

 • Bij verschillende parken in Utrecht een parkconciërge (basisbaan) aan te stellen, die de leefbaarheid en veiligheid waarborgt en aanspreekpunt is voor omwonenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, S&S, PvdA

Tegen

PVV, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD