Motie Controle-BABS niet nodig, we kunnen het heus zelf!


5 juli 2018

Motie 115/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter behandeling van de Voorjaarsnota:

Constaterende dat:

- Het sinds 2014 mogelijk is om het huwelijk in Utrecht te laten voltrekken door een bekende: de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor e'en dag;
- De BABS wordt beedigd door de rechtbank voor een dag;
- De gemeente Utrecht in de toelichting op het reglement burgerlijke stand heeft opgenomen dat de BABS voor een dag wordt geassisteerd door een BABS in dienst van de gemeente (schaduwambtenaar); ?
- Het geen wettelijke eis is dat een BABS voor een dag wordt begeleid door een BABS in dienst van de gemeente.

Overwegende dat:

- Veel mensen graag willen trouwen omringd door geliefden en bekenden en de "controleBABS" hier geen deel van uitmaakt. Een bruiloft vaak een dure aangelegenheid is en de "controle-BABS" de kosten alleen maar verder verhoogd.
- Het niet altijd nodig is om een BABS voor e'en dag te laten bijstaan een BABS in dienst van de gemeente;
- De gemeente vertrouwen moet hebben in de capaciteiten van de Utrechters;
- Het een keuze moet zijn van onze inwoners;
- Argumenten voor de bijstand door de gemeente zijn:

  • door onervarenheid met het proces of zenuwen op de dag komt het voor dat het proces niet volledig of goed wordt doorlopen (het huwelijk is daarmee niet rechtsgeldig). Om te voorkomen dat dat pas achteraf wordt geconstateerd is een BABS aanwezig die kan bijsturen of overnemen;
  • ?Tot slot kan het zijn dat de BABS constateert dat niet wordt voldaan aan eisen van de wet: bijvoorbeeld de scheiding van religie en het wettelijke huwelijk of bijvoorbeeld als er sprake is van dwang;

- Ook wij het belangrijk vinden dat er alles aan gedaan wordt om schijn- en gedwongen huwelijken te voorkomen;
- Aan de zorgen van de gemeente voldaan kan worden door de keuze voor bijstand door een BABS aan het aankomend bruidspaar te laten en door de gemeente goede voorlichting te geven en checks bij de melding van het voorgenomen huwelijk.

Draagt het college op:

- Het reglement burgerlijke stand zodanig aan te passen en aan de gemeenteraad voor te leggen:

  • Dat de bijstand door een BABS een keuze is van het aankomend bruidspaar;
  • Op te nemen dat de melding van het voorgenomen huwelijk aan de balie plaats moet vinden, indien gekozen wordt voor een BABS voor een dag;
  • De tarieven van het trouwen zodanig aan te passen dat voor de BABS voor een dag een veel lager tarief gaat gelden omdat de kosten voor de gemeente hierdoor afnemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roodenburg, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sungur, DENK
Bos, SBU
Homan, S&S
Van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, SBU, Denk, D66

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Geen plek voor kwetsbare jongeren

Lees verder

Motie Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebieds- en vastgoedontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer