Motie Maat­schap­pe­lijke meer­waarde als basis voor gebieds- en vast­goed­ont­wik­keling


5 juli 2018

Motie 114/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

• Platform31 en PAS sinds 2014 met deelnemende steden Maastricht en Enschede werken aan het experiment nieuwe financieringsvormen;
• GOUDasfalt in Gouda en De Binckhorst in Den Haag goede voorbeelden hiervan zijn;
(1e Link)
• De roep om meer maatschappelijke waarde voorop te stellen met de dag groter wordt. (Ruimte Makers, De Vrije Wolf);

Overwegende dat

• Maatschappelijke meerwaarde bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen meer toegevoegde en duurzame waarde voor mensen en organisaties in de samenleving heeft;
• Door de huidige gebiedsontwikkeling varierend van binnenstedelijk tot braakliggende industrie- en bedrijventerreinen de bewoners de meeste nadelen ondervinden;
• Maatschappelijke kwalitatieve waarden zoals duurzaamheid, gezondheid, inclusieve samenleving in de samenleving steeds meer aandacht opeisen;
• Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebieds- vastgoedontwikkeling het draagvlak, betrokkenheid en inzet in de samenleving vergroot;
• Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebieds- en vastgoedontwikkeling voor het vinden van nieuwe financiele constructies en goede risicoverspreiding bijdraagt;
• Er in de stad (Wolvenplein) veel initiatieven zijn die graag maatschappelijke meerwaarde bij gebieds- vastgoedontwikkelingen willen;
• Maatschappelijke meerwaarde als basis voor beleidsontwikkeling op lange termijn veel kostenbesparend kan zijn;

Spreekt uit dat:

• Wij voortaan bewoners en lokale initiatiefnemers in de positie brengen dat zij in staat zijn op op basis van de maatschappelijke meerwaarde die zij bieden om vastgoed te verwerven en te ontwikkelen;
• Met initiatiefnemers, ontwikkelaars, beleggers en anderen die gebouwen en gebieden willen ontwikkelen maatschappelijk meerwaarde als basis uitgangspunt hanteren;

Draagt het college op om

• Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebied- en vastgoedontwikkeling te hanteren / toe te passen
• Maatregelen te nennen op het vlak van tenderprocedures, biedingsrechten en prijsvorming die er aan bijdragen dat bewoners en lokale initiatiefnemers in staat te stellen gebieden gebouwen te verwerven en te ontwikkelen ook als dat betekent dat niet altijd de hoogste prijs telt.
• In navolging van de nieuwe koers van het Rijksvastgoedbedrijf nadrukkelijker en zichtbaarder te sturen op maatschappelijke meerwaarde bij de verkoop van vastgoed en dus niet altijd de hoogste prijs te laten prevaleren;
• In overleg met de stad, buurbewoners, het rijksvastgoedbedrijf en andere geInteresseerden de gebiedsontwikkeling (transformatie) van het Wolvenplein op dit vlak als experimentgebied aan te wijzen;
• De raad over de ontwikkelingen tussentijds te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Controle-BABS niet nodig, we kunnen het heus zelf!

Lees verder

Motie Ruimte voor iedereen bij actualisatie van Ruimtelijke Strategie Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer