Motie Ruimte voor iedereen bij actu­a­li­satie van Ruim­te­lijke Strategie Utrecht


5 juli 2018

Motie 113/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

• De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in hun boek "Gescheiden Werelden" aandacht vragen voor de tweedeling in de samenleving;
• Landelijke partijen steeds nneer aandacht vragen voor de tweedeling in de maatschappij;
• Het college in haar collegeprogramma 2018 — 2022 spreekt over ruimte voor iedereen;

Overwegende dat

• De tweedeling in de samenleving op basis van onderwijs, werk, gezondheid en wonen een groot gevaar is voor ons democratisch systeem;
• Er alleen maar een steeds groter wordende kloof tussen de politiek en burgers ontstaat;
• Er sprake is van een ongelijke verdeling van vermogen die merkbare vormen aanneemt;
• De tweedeling niet bijdraagt aan een solidaire samenleving;
• ledereen in de stad recht heeft op een fatsoenlijke opleiding, werk, inkomen, toegankelijke en laagdrempelige zorg en een betaalbare woning;
• Door het creeren van goed werk, goed onderwijs, goed wonen, toegankelijke gezondheid, solidariteit en verbinding en een fatsoenlijk armoedebeleid in de samenleving wel bijgedragen wordt aan het voorkonnen van de tweedeling;
• Ruimtelijke plannen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van de tweedeling in de samenleving;
• De nieuwe actualisatie van de Ruimtelijke Strategie Utrecht nieuwe mogelijkheden biedt om te komen tot betere integrale plannen waar kansen, betaalbare woning, goede zorg en goed werk voor iedereen gecreeerd wordt;

Opdracht het college op om

• In overleg met maatschappelijke en andere organisaties bij de actualisatie van Nieuwe Ruimtelijke Strategie met integrale maatregelen te komen om de tweedeling op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en gezondheid in de stad tegen te gaan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Schipper, SP
El Abassi, DENK


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebieds- en vastgoedontwikkeling

Lees verder

Motie Vast aanmeldmoment basisscholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer