Motie Controleer de bomen­af­spraken


9 november 2017

Motie 227/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,
Constaterende dat:

  • Een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPve) een verplichte bomenparagaaf heeft, dat indien van toepassing zou moeten fungeren als de plaats waar verwoord wordt dat te kappen bomen in een bouwgebied vervangen gaan worden;
  • Na de opleveringscontrole van de bouw er geen controles meer plaatsvinden op de voortgang van de herplantplicht.

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad een controlerende taak heeft, maar vooralsnog niet ge├»nformeerd wordt over de uitvoering van het vervangen van bomen tijdens de ontwikkeling van een bouwgebied en dus niet weet of en hoe bomen daadwerkelijk vervangen worden en zo dus haar controlerende taak niet kan vervullen.

Roept het college op om:

  • Een review te doen van de bouwprojecten van de afgelopen collegeperiode om te bezien waar en hoe in de stad de niet vervangen bomen gecompenseerd zijn en de raad een overzicht daarvan te doen toekomen;
  • Vanaf 1 januari 2018 bij de oplevering van elk bouwproject de gemeentelijke projectleider te laten controleren of de in de SPVE gemaakte afspraken rondom bomenbehoud, verplant en herplant daadwerkelijk zijn gerealiseerd;
  • en de raad en bewoners hier bij afwijkingen over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, CU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

GL, D66, VVD, S&S, CDA, SBU

Lees onze andere moties

Motie Pak kansenongelijkheid zo vroeg mogelijk aan

Lees verder

Motie Pak de regie op de inburgering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer