Motie Dat verdient geen bloemetje


9 november 2023

Motie 401/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van de Programmabegroting 2024,

Constaterende dat:

  1. Collega’s elkaar op het werk met regelmaat graag een cadeau geven, bijvoorbeeld bij verjaardag, afscheid of bijzondere prestatie, en dat een bos snijbloemen een vaak gegeven cadeau is;
  2. Een boeket snijbloemen er leuk uitziet, maar dat dit een grote verzameling gifstoffen bevat;
  3. Bloemen bovendien gekweekt worden, vaak met kunstmest, in kassen die gebruik maken van aardgas, of in verre landen waarvandaan ze met het vliegtuig vervoerd worden.

Overwegende dat:

  1. Een bos bloemen dus eigenlijk geen leuk cadeau is, en dat mensen een cadeau verdienen dat wél leuk en duurzaam is;
  2. De griffie in Utrecht is gestopt met het geven van bloemen bij bijzondere gelegenheden en dat er gekozen wordt voor leuke, duurzame alternatieven zoals vogelhuisjes en insectenhotels;
  3. Dit goede voorbeeld volop navolging moet krijgen in de rest van de Utrechtse gemeentelijke organisatie;
  4. Biologische/biologisch-dynamische bloemen ook een goed alternatief kunnen zijn, maar dat deze markt helaas heel klein is.

Draagt het college op:

  1. Te stoppen met reguliere boeketten snijbloemen als cadeau of versiering, en over te stappen op leuke duurzame alternatieven;
  2. Kenbaar te maken in de organisatie dat mensen een echt leuk cadeau verdienen in plaats van reguliere snijbloemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Esma Kendir, Student & Starter

Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de wethouder


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen