Motie Decri­mi­na­liseer sekswerk


16 september 2021

Motie 295/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 september 2021,

Constaterende dat:

1. De Wet Regulering Sekswerk in de Tweede Kamer controversieel is verklaard, en het demissionaire kabinet deze wet dus niet verder gaat brengen,

2. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de behandeling van de begroting Justitie & Veiligheid op 19 november 2020 ten aanzien van sekswerk heeft ingebracht: “er is betere wetgeving nodig, gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse model, die binnen afzienbare termijn moet worden vastgesteld.”

  Overwegende dat:

  1. Criminalisering van sekswerk het leven voor sekswerkers onveiliger, ongezonder en kwetsbaarder voor (financiële) uitbuiting of chantage maakt,

  2. Het Nieuw-Zeelandse model ook aan bod kwam tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 23 maart 2021, als inspiratie voor het decriminaliseren van sekswerk, het normaliseren van het beroep en het versterken van de rechten en de maatschappelijke positie van sekswerkers,

  3. De burgemeester in de commissie Mens & Samenleving van 2 september heeft aangegeven dat Utrecht zich wil inzetten voor decriminalisering van sekswerkers (o.a. door Utrecht hierbij aan te sluiten),

  4. De Wet Regulering Sekswerk echter sekswerkers naar verwachting verder criminaliseert,

  5. De formatie een kans is voor een helder geluid vanuit Utrecht voor betere wetgeving,

   Spreekt uit dat:

   1. Criminaliseren van sekswerk onwenselijk is,

    Draagt het college op:

    1. In de formatie en blijvend richting de Tweede Kamer te lobbyen voor wetgeving die volledige decriminalisering van sekswerk als uitgangspunt neemt.

     En gaat over tot de orde van de dag

     Ellen Bijsterbosch, D66
     Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
     Tessa Sturkenboom, Student & Starter
     Heleen de Boer, GroenLinks
     Hester Assen, PvdA
     Ruurt Wiegant, SP


     Status

     Aangenomen

     Voor

     PvdD, SP, S&S, GL, D66, PvdA

     Tegen

     PVV, CDA, SBU, CU, VVD