Motie Dieetwens vlees en vis


30 juni 2015

Motie 85/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Er tijdens de raadsvergaderingen, het presidium, het Zomerbuffet en bij de fractielunches op de tweede verdieping van het stadhuis standaard vleeswaren en/of vis worden geserveerd;
  • Bij de fractielunches de broodjes zonder vlees altijd als eerste opgaan en broodjes met vlees blijven liggen;
  • Het eten van vlees en vis in grote mate bijdraagt aan onder andere klimaatverandering, het kappen van oerwouden, de verspilling van zoet water en het uitsterven van oceaanleven.

Overwegende dat:

  • Het college aangeeft te willen streven naar een beter milieu;
  • Het college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden;
  • Vegetarisch eten gezond, lekker en gevarieerd is;
  • Steeds meer grote instanties, zoals de Verenigde Naties, de ministeries van LNV en IenM, het Amerikaanse Dietary Guidelines Advisory Committee, het Britse Intergovernmental Panel on Climate Change en the Department of Energy & Climate Change, het Wereld Natuur Fonds en the Stockholm International Water Institute pleiten voor een meer plantaardig voedingspatroon, vooral voor de bescherming van het klimaat en het milieu;
  • De keuze voor niet-vegetarisch eten blijft bestaan.

Verzoekt het college:

  • Bij catering tijdens raadsvergaderingen, presidium, het Zomerbuffet en richting de fracties standaard vegetarisch eten te serveren. Biologisch(e) vlees, vis en gevogelte kan als dieetwens worden opgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marlene de Regt, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, CU, PvdA

Tegen

D66, VVD, SBU, SP, CDA, S&S