Motie Juri­dische aanpak discri­mi­natie


30 juni 2015

Motie 93/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015 op 30 juni 2015,

Constaterende dat:

  • Het totaal aantal klachten over discriminatie in Nederland met 64% is gestegen in 2014[1];
  • De meldingsbereidheid van discriminatie laag is;
  • Van organisaties als COC en Art1 Midden Nederland bekend is dat mensen die aangifte doen soms bij de politiebalie worden weggestuurd en dat het OM geen haast maakt met op de plank liggende aangiften.

Overwegende dat:

  • De huidige gang van zaken bij een juridische aanpak ervoor zorgt dat de slachtoffers geen genoegdoening krijgen, er weinig aangiften tot een veroordeling leiden en de aangiftebereidheid daalt;
  • Deze negatieve spiraal van de juridische aanpak van discriminatie doorbroken moet worden;
  • Bij discriminatie in de woonomgeving bemiddeling de situatie beter ten goede keert dan een rechtszaak.

Roept het college op:

  • Buurtbemiddeling in te zetten bij discriminatiezaken in de woonomgeving;
  • Met de politie afspraak te maken aangiften van discriminatie altijd op te nemen;
  • Met het OM afspraken te maken over betere juridische ondersteuning voor slachtoffers van discriminatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Haage, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Anne-Marijke Podt, D66
Steven de Vries, GroenLinks


[1] Uit: Kerncijfers 2012-2014 Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA) en Samenwerkende Antidiscriminatievoorzieningen Nederland (SAN) Leeuwarden/Nijmegen/Amsterdam, 21 maart 2015


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen