Motie Een betere wereld begint bij jezelf


30 juni 2015

Motie 84/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

 • Er tijdens de koudere perioden de verwarming ook na sluitingstijd van het stadhuis niet wordt uitgezet en dus blijft branden;
 • Er in het hele stadhuis altijd licht brandt, ook in kantoor- en vergaderruimtes waar niemand aanwezig is;
 • Er op de zolder van het stadhuis nog honderden ongebruikte LED-lampen liggen;
 • Er tijdens het presidium, raadsavonden en het zomerbuffet geen biologisch (duurzaam) eten wordt geserveerd, evenals zeer weinig plantaardige opties;
 • Onlangs alle planten in het stadhuis zijn vervangen zonder noodzaak (de reden was afschrijving);
 • Er veel eten wordt weggegooid na vergaderingen en na het nuttigen van de fractielunches;
 • Het stadhuis voornamelijk enkel glas heeft en er nog geen actueel voorstel ligt om hier dubbel glas van te maken;
 • Er bij veel ruimtes geen gordijnen hangen en ook geen isolatiestrips aanwezig zijn om de warmte binnen te houden.

Overwegende dat:

 • Het college bewoners van Utrecht oproept zuinig om te gaan met energie en energie te besparen;
 • hiertoe een programma heeft opgezet met energieadviseurs die mensen thuis adviseren over het terugdringen van energiegebruik;
 • Het college de doelstelling heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Verzoekt het college:

 • Vóór sluitingstijd de verwarming in het hele stadhuis uit te zetten;
 • De verlichting zo in te stellen dat deze altijd uit gaat als er niemand meer in een ruimte aanwezig is;
 • Dit de fracties en gasten ook te verzoeken (bijvoorbeeld in vergaderruimten die niet gebruikt worden);
 • De catering zo aan te passen dat er zo weinig mogelijk eten wordt weggegooid en er voldoende gevarieerd plantaardig aanbod aanwezig is;
 • Eten dat overblijft mee te geven aan medewerkers van het stadhuis of een regeling te treffen met de daklozenopvang.

En gaat over op de orde van de dag

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen