Motie Dier­vrien­de­lijke inrichting zonneveld Neder­eindse plas


9 juli 2020

Motie 185/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:

  • De Nedereindse plas is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen,
  • Watervogels niet gesteld zijn op intensief geplaatste zonnevelden, omdat zij zeer selectief zijn wat betreft plassen om te verblijven, te foerageren en te broeden en dat rust en ruimte essentieel voor hen zijn;

Overwegende dat:

  • Intensief geplaatste zonnepanelenvelden op water de essentiĆ«le rust en ruimte voor watervogels verhinderen,
  • Het ook mogelijk is om zonnepanelen op een vogelvriendelijke manier te plaatsen en het uitnodigingskader al drijvende eilanden noemt,
  • Deze eilanden ook aan onderzijde verrijkt kunnen worden met elementen die het onderwaterleven versterken,
  • Vogels plassen uitzoeken als verblijfsplaats vanwege eigenschappen die per plas anders zijn,
  • Het uitnodigingskader nu slechts generieke oplossingen noemt als compensatie voor watervogels, en het dus nog niet specifiek voor de Nedereindse plas uitgewerkt is hoe eventuele zonnepanelen aldaar het diervriendelijkst neergelegd kunnen worden;

Roept het college op:

  • Voorafgaand aan plaatsing zonnepanelen op de Nedereindse Plas een ecologisch onderzoek te doen naar voor- en afkeuren van zowel watervogels als onderwaterleven in en om de Nedereindse Plas als het gaat om zonnepanelen,
  • Initiatiefnemers eraan te houden om de plaatsing van zonnepanelen volgens conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek in te richten.


En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen