Motie Direct energie besparen helpt iedereen


13 oktober 2022

Motie 279/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van de Raadsbrief Aanpak koopkracht- en energiecrisis

Constaterende dat:

 1. Er lange wachtlijsten zijn voor de energiebox omdat er een tekort is aan energiecoaches;
 2. Simpele energiebesparingsmaatregelen ook door mensen zelf genomen kunnen worden zonder coach;
 3. Maatschappelijke organisaties die minima ondersteunen hen ook willen helpen met energiebesparing;
 4. De actie met gratis boompjes een succes is gebleken en bleek dat een simpele inrichting het meeste effect opleverde;

Overwegende dat:

 1. De energiecrisis mensen met de laagste inkomens hard raakt maar ook in andere groepen mensen in de problemen komen;
 2. Utrecht een stad wil zijn waar iedereen mee kan doen met sociaal verduurzamingsbeleid;
 3. Nu verduurzamen direct effect heeft op de energielasten;
 4. Fixteams, energieboxen en energiecoaches moeten blijven, maar meer nodig is;

Draagt het college op:

 1. Middelen voor simpele energiebesparende maatregelen zoals led-lampen en tochtstrips beschikbaar te stellen via gemeentelijke locaties waar veel mensen makkelijk kunnen komen en via maatschappelijke organisaties die veel contact hebben met minima;
 2. Hierover te communiceren via de diverse communicatiecampagnes voor alle koopkrachtmaatregelen die de gemeente dit najaar opzet;
 3. Dit te financieren vanuit de extra middelen die de gemeente Utrecht vanuit het Rijk heeft ontvangen voor de aanpak van energiearmoede.

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Inzet Uthiek tegen institutioneel racisme

Lees verder

Motie Domeinoverstijgende aanpak anti-discriminatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer