Motie Inzet Uthiek tegen insti­tu­ti­oneel racisme


13 oktober 2022

Motie 266/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van Raadsbrief Rapportage onderzoek Institutioneel racisme.

Constaterende dat:

  1. Utrecht voor processen van digitalisering gebruik maakt van een waardenmodel genaamd Uthiek.
  2. Volgens de nationale ombudsman in alle lagen van de overheid er sprake is van risico op institutioneel racisme.
  3. Er in Utrecht bij organisatieonderdeel VTH aanwijzingen van institutioneel racisme zijn gevonden.
  4. Er op andere beleidsterreinen ook risico’s op ongelijke behandeling zijn geconstateerd.

Overwegende dat:

  1. Gezien de omvang en veelkoppigheid van discriminatie en institutioneel racisme, het noodzakelijk is om beleid tijdens de ontwikkelingsfase al te toetsen aan ethische normen en waarden zoals gelijke behandeling.
  2. Het hanteren van een dergelijk waardenmodel kan helpen om risico’s op institutioneel racisme in beleid tijdens de ontwikkelingsfase, evenals bij de keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten te verkleinen.

Roept het college op:

  1. Te verkennen of Uthiek als toets ingezet kan worden bij de (her)inrichting van processen en de keuze voor handhavingsinstrumenten.
  2. Indien het ingezet kan worden, het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie expliciet toe te voegen aan het waardenmodel Uthiek.

En gaat over tot de orde van de dag

Mahmut Sungur, DENK
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Esma Kendir, Student&Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Pak geluidsoverlast festivals Haarrijnseplas aan

Lees verder

Motie Direct energie besparen helpt iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer