Motie Domein­over­stij­gende aanpak anti-discri­mi­natie


13 oktober 2022

Motie 272/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van het rapportage onderzoek institutioneel racisme

Constaterende dat:

 1. Uit het onderzoek naar institutioneel racisme blijkt dat er eerste aanwijzingen van institutioneel racisme zijn gevonden bij VTH;
 2. Op andere gebieden geen institutioneel racisme is vastgesteld, maar het ook niet is uitgesloten en het onderzoek aantoont dat burgers die wél ervaren dat er sprake is van institutioneel racisme, een optelsom van ervaringen hebben met ongelijke behandeling door ambtenaren van de gemeente en andere overheidsorganisaties en ervaringen hebben met vormen van uitsluiting;
 3. Discriminatie op verschillende domeinen verweven zijn met elkaar;
 4. Utrecht voor de komende jaren een ambitieuze anti-discriminatie agenda heeft opgesteld, maar er geen centraal orgaan is dat de punten van deze agenda kan uitvoeren;
 5. Een enkele, geïsoleerde of losstaande interventie vrijwel geen effect heeft, dus vraagt om een structurele benadering van diversiteit en inclusie;
 6. Een diverse, inclusieve en veilige organisatie juist het verschil kan maken, om bias en uitsluiting op de werkvloer of bij het vinden van een baan tegen te gaan, maar vooral om dienstbaar te kunnen zijn aan haar burgers en uitsluiting en discriminatie tegen te gaan;

Overwegende dat:

 1. Discriminatie op veel domeinen helaas nog voorkomt, intern bij de eigen organisatie, maar bijvoorbeeld ook op de woningmarkt, bij verkrijgen van stages en op de arbeidsmarkt;
 2. Er geen plaats zou moeten zijn voor discriminatie in Utrecht;
 3. Utrechters er vanuit moeten kunnen gaan dat de gemeente zich blijft inzetten voor discriminatiebestrijding op alle domeinen en daarbij eerst naar zichzelf kijkt (beginnend bij het college en de top van de organisatie) voor een stevige aanpak ter bestrijding van institutionele bias en uitsluiting;
 4. Net zoals het vertrouwen van burgers te winnen is met een ambitieuze agenda, deze ook makkelijk te verliezen is als we zelf niet het goede voorbeeld geven en er daarom een organisatie-brede Diversiteit en Inclusie aanpak nodig is;

Draagt het college op:

 1. Een stevige organisatiebrede aanpak op Diversiteit en Inclusie te maken waarin een expliciete rol voor het college en de top van de organisatie is. Hierbij is aandacht voor de organisatiecultuur, de structuur en de verbinding tussen mensen in de organisatie en daarbuiten;
 2. Deze aanpak een logische en duidelijke koppeling te geven met de anti-discriminatie agenda;
 3. Deze aanpak eind Q4 2022 te delen met de raad;

En gaat over tot de orde van de dag

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Bert van Steeg, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Annemarijn Oudejans, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Direct energie besparen helpt iedereen

Lees verder

Motie Doorzetten met een lokaal vuurwerkverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer