Motie Door­zetten met een lokaal vuur­werk­verbod


13 oktober 2022

Motie 288/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022

Constaterende dat:

  1. De afgelopen jaren een landelijk verbod op het afsteken van knal- en siervuurwerk gold, met het doel om zorg- en hulpverlening te ontlasten, schade aan de stad en andere mensen te voorkomen en dieren te beschermen;
  2. Het draagvlak onder Utrechters voor een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk groot is en steeds verder groeit, volgens de Enquête Jaarwisseling 2020/2021 zelfs driekwart als er ook alternatieven voor vuurwerk georganiseerd worden zoals (kleinschalige) vuurwerkshows, livemuziek en aftelmomenten;

Overwegende dat:

  1. Er nog geen permanent landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk maar dat gemeentes wel zelf tot een verbod kunnen overgaan en dat grote gemeentes als Amsterdam en Rotterdam dat al gedaan hebben;
  2. Utrecht voor het invoeren van een lokaal vuurwerkverbod draagvlak moet zoeken bij Utrechters en in het kader van Samen stad maken met Utrechters samen een nieuwe invulling aan de jaarwisseling moet geven;
  3. Het wenselijk is om voor te bereiden hoe, met de beperkte capaciteit bij handhaving in de gemeente, het verbod goed kan worden gehandhaafd.

Draagt het college op:

  1. Te onderzoeken hoe een lokaal vuurwerkverbod in Utrecht voor de jaarwisseling van 2023/2024 eruit zou kunnen zien, en daarbij actief het gesprek met de stad aan te gaan;
  2. Daarbij ook met bewoners in gesprek te gaan over welke rol zij willen en kunnen spelen in het organiseren van alternatieven en/of kleinschalige vuurwerkshows in de wijken;
  3. Daarbij ook uit te zoeken of en hoe de beperkte handhavingscapaciteit effectief kan worden ingezet om een lokaal verbod te handhaven;
  4. Voor de jaarwisseling van 2022/2023 een campagne op te zetten om het afsteken van illegaal vuurwerk bij de jaarwisseling zoveel mogelijk te beperken
  5. Hierover uiterlijk eind april te rapporteren naar de raad.

En gaat over tot de orde van de dag

Mahaar Fattal, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Annemarijn Oudejans, S&S
Stevie Nolten, BIJ1
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, S&S, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)