Motie Stadhuis zonder gevel­licht


13 oktober 2022

Motie 278/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13-10-2022, ter bespreking van het raadsvoorstel Raadsbrief Aanpak koopkracht- en energiecrisis

Constaterende dat:

  1. We deze winter te maken hebben met een gas- en energiecrisis;
  2. We daarnaast te maken hebben met een klimaatcrisis;
  3. Iedere avond ons stadhuis aan de buitenkant wordt verlicht;
  4. Dit naast energieverbruik ook kosten met zich meebrengt.

Overwegende dat:

  1. Het college al veel goeie maatregelen neemt om energie te besparen;
  2. Vanwege de hoge energiekosten elke kans om energie te besparen aangegrepen moet worden;
  3. Het college een voorbeeldfunctie heeft en met het niet verlichten van het stadhuis een signaal afgeeft aan haar bewoners;
  4. Onder andere steden in Duitsland al vanaf september bezig zijn met energiebesparing in de openbare ruimte, onder andere door gebouwen en monumenten aan de buitenkant niet meer te verlichten.

Draagt het college op:

  1. Om per direct – en in ieder geval tot het einde van deze winter - het gevellicht op het stadhuis uit te zetten om energie te besparen;
  2. Te onderzoeken of er nog andere monumenten en/of gebouwen zijn waar deze energiebesparende maatregel genomen kan worden en de raad hierover uiterlijk voor de behandeling van de programmabegroting in de raad te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, S&S
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bina Chirino, CU
Charlotte Passier, VOLT


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Doorzetten met een lokaal vuurwerkverbod

Lees verder

Amendement Kennisgevingstermijn demonstraties niet verlengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer