Motie Dit is niet te over­bruggen


8 februari 2018

Motie 18/2018

De genneenteraad van Utrecht, bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone,

Constaterende dat:

 • Het college de mogelijkheden onderzoekt voor 3-6 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal,
 • Het college in de omgevingsvisie dit aantal bruggen noodzakelijk acht,
 • Het Merwedekanaal nu al op meerdere plaatsen wordt overbrugd binnen relatief korte afstand,

Overwegende dat:

 • Woonbootbewoners zich zorgen maken over hun ligplaats naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van meerdere bruggen,
 • Veel extra bruggen leiden tot aantasting van de kwaliteit van het trainingswater voor de roeiverenigingen aan het Merwedekanaal,
 • Voor het inpassen van bruggen veel bomen en groen op de kanaaloevers opgeofferd zal moeten worden,
 • Het inpassen van bruggen over het Merwedekanaal hogere kosten met zich zal meebrengen vanwege alle verschillende belangen die spelen in het gebied,
 • De bijdrage van nnarktpartijen met name kan worden ingezet voor het verhogen van de verblijfskwaliteit van de Merwedekanaalzone en de omliggende gebieden,
 • De noodzakelijkheid van de aanleg van de bruggen niet is aangetoond, noch alternatieven voor het aanleggen van de bruggen c.q. de locatie van de bruggen is onderzocht,

Draagt het college op:

 • In te zetten op het minimaliseren van het aantal nieuwe langzaamverkeer-bruggen over het Merwedekanaal,
 • Een variant uit te werken waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal en deze tot stand te laten komen in nauw overleg met de belanghebbenden (zoals buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers),

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Bert-Jan Brussaard, CDA
Bülent Isik, PvdA
Jolande Uringa, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

GroenLinks, D66

Lees onze andere moties

Motie Investeren in bestaande bruggen

Lees verder

Amendement Geen voorbehoud ambitie sociale huur Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer