Motie Inves­teren in bestaande bruggen


8 februari 2018

Motie 19/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone,

Constaterende dat:

  • Het college de mogelijkheden onderzoekt voor 3-6 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal;
  • Goede fietsverbindingen tussen de nieuwbouw op de Merwedekanaalzone en de Rivierenwijk van groot belang zijn onn gebruik van langzaam verkeer te bevorderen;
  • Huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug in ieder geval noodzakelijk blijven voor de goede verbindingen en deze niet optimaal zijn ingericht.

Overwegende dat:

  • Er door middel van nnotie is aangenomen in te zetten op het minimaliseren van het aantal langzaamverkeer-bruggen;
  • Het optimaliseren van de huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug niet is opgenomen in de planvorming Merwedekanaalzone.

Roept het college op:

  • Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en Socratesbrug, op te nennen in de vervolgfase van de Omgevingsvisie;
  • De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de doorfietsroute langs het Merwedekanaal;
  • In de voorkeursvariant waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal dan ook nadruk te leggen op het verbeteren van de op- en afritten van de bestaande bruggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
GroenLinks
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, SBU, S&S

Tegen

D66

Lees onze andere moties

Amendement Meer middeldure huur in de Merwedekanaalzone

Lees verder

Motie Dit is niet te overbruggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer