Motie Inves­teren in bestaande bruggen


8 februari 2018

Motie 19/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone,

Constaterende dat:

  • Het college de mogelijkheden onderzoekt voor 3-6 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal;
  • Goede fietsverbindingen tussen de nieuwbouw op de Merwedekanaalzone en de Rivierenwijk van groot belang zijn onn gebruik van langzaam verkeer te bevorderen;
  • Huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug in ieder geval noodzakelijk blijven voor de goede verbindingen en deze niet optimaal zijn ingericht.

Overwegende dat:

  • Er door middel van nnotie is aangenomen in te zetten op het minimaliseren van het aantal langzaamverkeer-bruggen;
  • Het optimaliseren van de huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug niet is opgenomen in de planvorming Merwedekanaalzone.

Roept het college op:

  • Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en Socratesbrug, op te nennen in de vervolgfase van de Omgevingsvisie;
  • De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de doorfietsroute langs het Merwedekanaal;
  • In de voorkeursvariant waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal dan ook nadruk te leggen op het verbeteren van de op- en afritten van de bestaande bruggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
GroenLinks
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, CDA, GL, PvdA, SP, VVD, SBU, S&S

Tegen

D66