Motie Duide­lijke kaders voor de kades!


11 februari 2016

Motie 30/2016

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 11 februari, ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Constaterende dat:

 • Het college de raad vraagt een ‘richtinggevend kader’ vast te stellen,
 • Dat in dat kader voor een aantal locaties aan het Amsterdam-Rijnkanaal mogelijke ontwikkelingen zijn aangegeven, waaronder:
  • Noordpunt Stadseiland
   • Organiseren van (tijdelijke) publieksevenementen/functies op het water aan de kant van het Merwedekanaal.
  • DE Keulsekade
   • kan een publieke functie ervoor zorgen dat deze plek levendiger wordt en daarmee meer onderdeel gaat worden van de stad.
  • Leidsche Rijn Centrum Oost
   • Speciale en/of historische bebouwing met stedelijke functies, een oriëntatie op het water en een bijpassende spraakmakende openbare ruimte. Eventueel geschikt voor publieksevenementen/tijdelijke functies.
  • Werkspoorkwartier
   • Horeca / Leisure en (tijdelijke) publieksevenementen in bestaande industriële (erfgoed)panden en/of op het water.
 • Geluid over het water verder draagt dan door stedelijk gebied,
 • Deze vier locaties dichtbij elkaar liggen en eventuele evenementen op de vier locaties in een groot gebied voor overlast kan zorgen.

Overwegende dat:

 • Het effect van deze verschillende ontwikkelingen, zeker wanneer zij allen doorgang vinden, niet te overzien is.
 • Het wenselijk is helder te zijn over waar (mogelijk) overlast veroorzakende functies wel en niet mogen komen,
 • Bewoners van de Schepenbuurt en de Wagenaarkade al regelmatig klaagden over de samenvallende overlast van de verschillende locaties,
 • Ook toekomstige bewoners van Leeuwensteyn Noord direct aan het water komen te wonen,

Verzoekt het college:

 • In de uitwerking van de bovengenoemde 4 locaties te voorkomen dat alle vier de locaties worden ingevuld met permanente of tijdelijke publieke functies en publieksevenementen, die kunnen leiden tot extra geluidsoverlast,
 • Daarvoor zo nodig heldere voorwaarden op te nemen in de ruimtelijke plannen voor deze gebieden,
 • De raad voor het eind van 2016 te informeren over de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd.

Sander van Waveren, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Zonnepanelen op corporatiedaken

Lees verder

Motie Regie gemeenteraad bij besteding meerwaardeafdracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer