Motie Duurzaam onderdoor met de fiets


2 april 2015

Motie 26/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 2 april 2015 ter behandeling van het raadsvoorstel Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk,

Constaterende dat:

  • De in de Ontwikkelvisie geschetste plannen in het gebied tot meer verkeer zullen leiden;

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is dat fietsverkeer een belangrijke rol krijgt in het gebied;
  • Een langzaam-verkeertunnel/-onderdoorgang vanuit het zuiden van het ontwikkelgebied onder de spoorlijn Utrecht-Amersfoort daarvoor essentieel is;
  • Een langzaam-verkeertunnel/-onderdoorgang tussen het ontwikkelgebied en de Cartesiusdriehoek reeds voorgesteld wordt in de ontwikkelvisie;
  • Beide onderdoorgangen een waardevolle bijdrage leveren aan het Utrechtse doorfietsnetwerk
  • Het college de raad per commissiebrief op 11 februari 2014 heeft toegezegd het programma van fietsroutes te financieren uit de herprogrammering VERDER middelen.
  • Het bouwverkeer naar het ontwikkelgebied mogelijk gebruik zou kunnen maken van de laatstgenoemde tunnel/onderdoorgang, tijdens de ontwikkelperiode;

Spreekt uit dat:

  • De realisatie van deze onderdoorgangen randvoorwaardelijk is voor een succesvolle ontsluiting van het te ontwikkelen gebied
  • Te onderzoeken of het bouwverkeer via een tunnel tussen de Cartesiusdriehoek en het ontwikkelgebied kan worden afgewikkeld tijdens de bouwperiode en de Raad hierover te informeren.

Maarten Koning, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, Student en Starter


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Monitoring verkeersstromen ontwikkeling 2e Daalsedijk

Lees verder

Motie Autovrij Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer