Motie Ecolo­gische uitwerking van het Groene Lint


18 juli 2019

Motie 270/2019

De genneenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 18 juli 2019 ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling Ambitiedocument Samen voor Overvecht,

Constaterende dat:

  • Het ambitiedocument 'Samen voor Overvecht' de uitwerking van het Groene Lint aankondigt, en dat de verdere invulling nog volgt middels participatie;
  • Het van meerwaarde is als:
    o er faunapassages worden aangelegd;
    o er groenblauwverbindingen komen tussen de Vecht en het Noorderpark;

Overwegende dat:

  • Het uitvoeren van deze groenplannen belangrijk is, zeker met het oog op de druk die ligt op het groen in Overvecht, specifiek bij de NRU en Sportpark Vechtzoom;

Roept het college op:

  • Bovenstaande plannen concreet uit te werken in het voor eind 2019 op te stellen plan van aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Maak in de APV ook parken vuurwerkvrij

Lees verder

Motie behoud woongroepen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer