Motie Een park op het Smak­ke­laarsveld


3 juli 2014

Motie 63/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

Constaterende dat:

  • De geplande ontwikkelingen op het Smakkelaarsveld geen doorgang hebben gevonden,
  • De gemaakte kosten voor de ontwikkelingen in de GREX zijn genomen en met de Voorjaarsnota 2014 zijn afgeboekt,
  • Er daarom ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.

Overwegende dat:

  • Er behoefte is in het Stationsgebied aan een prettig verblijfsgebied tussen de verschillende (geplande) bouwontwikkelingen,
  • De Gemeente Utrecht een belofte heeft in te vullen in groen en ruimte waar door de bevolking voor gekozen is in plan A van het stadsreferendum 2002,
  • Het groen in het stationsgebied vaak het kind van de rekening is geworden.

Verzoekt het college:

  • De optie park als verblijfsgebied met daarin een speeltuin - ook geschikt voor minder valide kinderen - als voorkeursscenario uit te werken voor het Smakkelaarsveld.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, SP, Stadsbelang, GL, VVD

Tegen

PvdA, D66, S&S, CDA