Motie Een park op het Smak­ke­laarsveld


3 juli 2014

Motie 63/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

Constaterende dat:

  • De geplande ontwikkelingen op het Smakkelaarsveld geen doorgang hebben gevonden,
  • De gemaakte kosten voor de ontwikkelingen in de GREX zijn genomen en met de Voorjaarsnota 2014 zijn afgeboekt,
  • Er daarom ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.

Overwegende dat:

  • Er behoefte is in het Stationsgebied aan een prettig verblijfsgebied tussen de verschillende (geplande) bouwontwikkelingen,
  • De Gemeente Utrecht een belofte heeft in te vullen in groen en ruimte waar door de bevolking voor gekozen is in plan A van het stadsreferendum 2002,
  • Het groen in het stationsgebied vaak het kind van de rekening is geworden.

Verzoekt het college:

  • De optie park als verblijfsgebied met daarin een speeltuin - ook geschikt voor minder valide kinderen - als voorkeursscenario uit te werken voor het Smakkelaarsveld.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CU, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, VVD

Tegen

PvdA, D66, S&S, CDA

Lees onze andere moties

Motie Volg de rechter in opvang ongedocumenteerden

Lees verder

Motie Boodschappenlijst voor de corporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer