Motie Elek­trisch vervoer over het water


3 juli 2014

Motie 82/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • Er in Utrecht veelvuldig gebruik wordt gemaakt van vervoer over het water, zowel door de gemeente, bedrijven als particulieren;
  • Elektrische boten niet alleen milieuvriendelijker zijn, maar ook zorgen voor minder geluidsoverlast dan met een benzinemotor aangedreven motor.

Overwegende dat

  • Er in Utrecht al een elektrische bierboot (stroomboot) en een afvalboot (Ecoboot) varen
  • De gemeente Utrecht via haar website aangeeft dat "de komende jaren zeker nog twee elektrische boten in gebruik worden genomen";
  • De gemeente ambitieuze doelen zegt te hebben gesteld om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te maken.

Verzoekt het college

  • Actief het gesprek aan te gaan met het Utrechtse bedrijfsleven dat gebruik maakt van vervoer over water en zo spoedig mogelijk te streven naar het in gebruik nemen van twee of meer elektrische boten;
  • Het bedrijfsleven in Utrecht middels stimuleringsfondsen te bewegen over te stappen van 'regulier' vervoer via het water naar elektrisch vervoer;
  • Het bedrag hiervoor te halen uit het actieplan elektrisch vervoer

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, D66

Tegen

PvdA, S&S, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Amendement Participeren: niet alleen meedenken, ook meedoen

Lees verder

Motie Utrecht Shelter City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer