Motie Utrecht Shelter City


3 juli 2014

Motie 66/2014

Constaterende:

  • Dat Utrecht in 2012 door de Hoge Commissaris Mensenrechten van de VN is uitgeroepen tot de eerste mensenrechtenstad van Nederland, onder meer door haar onderscheidende lokale mensenrechtenstrategiel;
  • Dat Shelter City een initiatief is dat internationale mensenrechtenverdedigers tijdelijk, voor een periode van 3 maanden, opvangt in Europese steden om ze op adem te laten komen, trainingen te laten volgen en ze hun netwerk te laten uitbreiden, om vervolgens hun waardevolle werk in de eigen land voort te zetten;
  • Dat Nederland de ambitie heeft een vooraanstaande speler te blijven op het gebied van mensenrechten en dat de Tweede Kamer daarom in 2010 een motie aannam om aan de sluiten bij het Shelter City Initiative en om de bijbehorende procedures voor noodvisa voor de betrokken mensenrechtenverdedigers in te voerent.

Overwegende:

  • Dat een succesvolle pilot Shelter City Den Haag heeft geleid tot tijdelijke, veilige opvang van buitenlandse mensenrechtenverdedigers in de stad Den Haag, maar ook tot vergroting van de kennis van mensen uit de stad over mensenrechten en mensenrechtenverdedigers;
  • Dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een aanzienlijk deel van de kosten van het Shelter City initiatief draagt;
  • Dat verschillende partners in de stad, zoals de Universiteit Utrecht en woningbouwcoöperatie Mitros inmiddels hun steun hebben toegezegd voor Utrecht als Shelter City.

Vraagt het college en besluit:

  • Uiting te geven aan de status van Utrecht als eerste Nederlandse mensenrechtenstad door van Utrecht een Shelter City te maken: een stad waar buitenlandse mensenrechtenverdedigers tijdelijk op adem kunnen komen;
  • In samenwerking met Justitia et Pax en Peace Brigades International een uitvoeringsprogramma inclusief een definitieve begroting op te stellen voor de opvang van 4 mensenrechtenverdedigers in een jaar en dit programma ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, voor het einde van het jaar;
  • Bij de uitvoering samen te werken met partners in de stad;
  • De kosten voor Utrecht Shelter City (€ 56.000,- voor een jaar) te bekostigen uit de reserve Maatschappelijke opvang.


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, SP, GL, VVD, S&S, CDA, CU, Stadsbelang

Tegen

PvdA