Motie En nu een échte Koud­weer­re­geling!


1 november 2018

Motie 184/2018

Constaterende dat:

  • In Utrecht een Koudweerregeling bestaat die regelt dat daklozen niet in de vrieskou buiten hoeven te slapen;
  • De fracties van D66, GroenLinks, CU, PvdA, CDA, SP, PvdD en VVD in december 2017 al vragen stelden over het tekortschieten van deze Koudweerregeling (zie bijlage);
  • Het college destijds toezegde te bekijken hoe de huidige regeling kon worden verbeterd en dat hij daarbij expliciet zou kijken naar de Koudweerregelingen in andere G4 steden;
  • In de Raadsbrief van 18 oktober 2018 over de Toezegging Koudweerregeling weliswaar veel informatie over de húidige regeling staat, maar geen verbetervoorstellen worden gedaan.

Overwegende dat:

  • Iedereen binnen moet kunnen slapen bij koud weer in Utrecht;
  • De huidige regeling verwarrend is voor daklozen en ieder jaar weer leidt tot vragen ‘of de Koudweerregeling al geldt’;
  • De huidige regeling uitgaat van periodes van meerdere dagen met een bepaalde weersvoorspelling – iets dat er het afgelopen jaar voor zorgde dat er verschillende zeer koude dagen waren waarop Utrechtse daklozen alsnog buiten moesten slapen;
  • De Koudweerregeling in Den Haag en Rotterdam geldt vanaf één nacht gevoelstemperatuur onder nul en de Koudweerregeling in Amsterdam zelfs de hele winter geldt.

Draagt het college op:

  • Nog voor eind november de Koudweerregeling uit te breiden waarbij mensen daadwerkelijk binnen kunnen slapen bij temperaturen onder nul graden en hierbij de regeling van Den Haag en Rotterdam als ondergrens te nemen.
  • Eventuele extra nachten te dekken uit de post Koudweerregeling en mocht dit een winter niet voldoende zijn dekking te zoeken in het budget voor Centrumgemeentetaken.

Anne-Marijke Podt (D66)
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland (CU)
Janneke vd Heijden (GL)
Hester van Assen (PvdA)
Sander van Waveren (CDA)
Ruurt Wiegant (SP)
Eva Oosters (Student& Starter)
Henk van Déun (PVV)
Mahmut Sungur (DENK)
Cees Bos (SBU)
Dimitri Gilissen (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen