Motie Fatsoen­lijke beloning voor de makers


5 juli 2018

Motie 105/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018;

Constaterende dat:

  • de afgelopen jaren veel is bezuinigd op de culturele sector;
  • voor makers in de kunst- en cultuursector geldt dat zij bij hun werkzaamheden regelmatig te maken hebben met schamele vergoedingen, of dat vergoedingen soms zelfs helemaal ontbreken;
  • dit draagt bij aan makers die met grote moeite rond kunnen komen omdat zij een inkomen hebben onder het bestaansminimum;

Overwegende dat:

  • er binnen de sector nu toegewerkt wordt naar een brede hantering van een fair practice code om tot een fatsoenlijke, eerlijke beloning van makers te komen;
  • De fair practice code nog niet is opgenomen in de beleidsregels van de subsidies voor kunst en cultuur;

Verzoekt het college:

  • de fair practice code te hanteren bij de projecten in de kunst- en cultuursector waar de gemeente zelf opdrachtgever is;
  • voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe subsidieperiode concrete stappen te zetten in het realiseren van fatsoenlijke beloning voor makers en de raad daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
André van Schie, VVD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, S&S, PvdA, VVD

Tegen

PVV, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66