Motie Geef ecologie de doorslag bij soort­keuze


8 maart 2018

Motie 48/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030,

Constaterende dat:

  • Het nog steeds voorkomt dat esthetische argumenten de doorslag geven om voor een bepaalde soort te kiezen of diversiteit ondergeschikt te maken omdat bijvoorbeeld “eenduidig beeld” belangrijk gevonden wordt;
  • Steriele, uitheemse en/of ecologisch oninteressante soorten (zoals de plataan of de steriele els) van geen enkele meerwaarde zijn voor vogels en insecten en bovendien andere soorten kunnen overgroeien.
  • Een grote biodiversiteit en gevarieerde fauna van grote waarde is voor de stad en haar inwoners

Overwegende dat:

  • Er voldoende inheemse en ecologische waardevolle alternatieven bestaan die ook mooi en veilig zijn;
  • De inhoudelijke soortenkeuze bij het vergroenen van de stad niet meer geld hoeft te kosten waardoor budgetneutraal meer voor de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit bereikt kan worden;
  • Variatie belangrijk is om ziekten te voorkomen, maar dit ook opgelost kan worden binnen een soort (variaties van dezelfde boom) en door variatie van verschillende inheemse soorten;
  • Naast soortkeuze het voor diervriendelijke groeninrichting ook van belang is te zorgen voor structuur, hoog/laag verschillen, schuil- en broedplekken, bes- of doorndragende struiken.

Roept het college op:

  • Bij elk groenproject dat in Utrecht aangelegd wordt, te zorgen dat ecologische waarde en natuurwaarde toeneemt.
  • Particulieren, bedrijven, en organisaties die in Utrecht groen aanleggen te wijzen op het belang van ecologisch waardevol en klimaatbestendig groen en hen te stimuleren ook voor ecologisch waardevolle soorten te kiezen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Houd ook vast aan de onafhankelijke groennorm

Lees verder

Amendement Vijf hoofdopgaven groenstructuurplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer