Motie Houd ook vast aan de onaf­han­ke­lijke groennorm


8 maart 2018

Motie 49/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030,

Constaterende dat:

  • Het een waardevolle toevoeging is dat we vanaf nu op basis van het beheersysteem Stadswerken gaan bijhouden hoe de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in en om Utrecht zich ontwikkeld;
  • WUR/Alterra al vanaf 2002 voor 30 grote gemeenten waaronder Utrecht bijhoudt hoeveel vierkante meter openbaar groen er per huishouden beschikbaar is;
  • Er bij de meting door WUR/Alterra kleine oppervlakten groen niet meegenomen worden in de meetgegevens en dat kleine oppervlakten zoals bermen en taluds ook van veel kleinere waarde zijn voor biodiversiteit en gezondheid;
  • WUR/Alterra een adviesnorm hanteert van 75m2 groen per huishouden, welke is vastgesteld uitgaande van de gegevens zoals CBS Bodemstatistiek deze meet;
  • De gegevens uit het beheersysteem Stadsbedrijven interessant zijn, en het heel goed is om op deze manier de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in de stad te monitoren, maar niet zonder meer geschikt om te meten of Utrecht aan deze landelijk vastgestelde onafhankelijke norm voldoet.

Overwegende dat:

  • De door WUR/Alterra gehanteerde norm (van 75m2 openbaar toegankelijk groen binnen de bebouwde kom per huishouden) onafhankelijk is en een reëel en goed streefgetal om te zorgen voor een gezonde hoeveelheid openbaar groen in Utrecht;
  • Er niet alleen een indicator, maar ook een norm nodig is om te kunnen beoordelen of de hoeveelheid openbaar toegankelijk groen in de gemeente voldoende is om een goede gezondheid en biodiversiteit te waarborgen;
  • De gemeente zichzelf scherp kan houden door ook serieus te handelen naar de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek door Alterra;
  • Het daarom nodig is niet alleen te monitoren hoeveel vierkante meters groen er zijn volgens de meetmethodiek van het beheersyteem Stadsbedrijven, maar ook de resultaten van het periodieke onderzoek door Alterra te blijven volgen en te blijven streven naar een hoge plek op de ranglijst van groene steden van dit onderzoeksinsituut.

Roept het college op:

  • Ernaar te streven om in 2030 ook aan de adviesnorm van Alterra (nu 75m2) te voldoen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU

Tegen

GL, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, VVD, CDA, SBU, S&S

Lees onze andere moties

Motie Financiering Groenstructuurplan

Lees verder

Motie Geef ecologie de doorslag bij soortkeuze

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer